Jak prawidłowo komunikować się w pracy?

Prawidłowa komunikacja w każdej firmie, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz kluczem do sukcesu. Właściwe przekazywanie informacji pomiędzy przełożonym a podwładnym jest tak samo istotne jak rozmowy między pracownikami.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej pokażą nam w jaki sposób prowadzić konwersację, oraz przekazywać informacje efektywnie unikając niepotrzebnych niejasności. Głównym celem coachingu z zakresu komunikacji międzyludzkiej jest:

1. Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia dialogów

 • nawiązywania kontaktu
 • rozwiązywania konfliktów
 • wywierania właściwego wpływu na innych
 • nauki prawidłowej asertywności
 • radzenia sobie z krytyką, oraz podważaniem kompetencji

2. Zrozumienia potrzeb współrozmówcy (pracownik, współpracownik, partner biznesowy)

 • jak parafrazować usłyszaną wiadomość
 • jakie zadawać pytania, aby się upewnić w przekazie
 • feedback

3. Rozróżnienia komunikacji werbalnej (mówienie, pisanie) oraz niewerbalnej- co oznaczają?, na co zwracać uwagę?

 • gestykulacja
 • mimika
 • ton głosu
 • kontakt wzrokowy

4. Wytłumaczenie dlaczego powinniśmy unikać pewnego zachowania, natomiast inne akcentować podczas rozmów (dla przykładu)

 • nie oceniać
 • nie wywyższać się
 • mówić wyraźnie
 • utrzymywać kontakt wzrokowy
 • okazywać empatię…

5. Pomocy w prawidłowym określeniu typu osobowości naszej i współrozmówcy (jak rozmawiać gdy każdy jest inny)

 • sangwinik
 • choleryk
 • flegmatyk
 • melancholik

Oczywiście temat rodzajów charakterów jest dużo bardziej złożony, dlatego na szkoleniach jest szeroko omawiany, gdyż w zasadzie wiedza jak myślimy my, oraz pozostałe osoby jest kluczowa w całym procesie nauki.

Korzyści jakie otrzymamy po ukończeniu edukacji w tym temacie to między innymi:

 • usprawnienie współpracy oraz poprawa atmosfery w firmie
 • nauka na temat osobowości (każdy pracownik ma inny charakter) i dopasowanie odpowiedniej techniki rozmowy
 • oszczędność czasu ( prawidłowy przekaz wiadomości wyklucza długotrwałe tłumaczenie)
 • umiejętność perswazji, po to by osiągać zamierzone cele

W tym artykule zostało wymienionych tylko kilka ważnych punktów jakie są analizowane na szkoleniach z komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo serie ćwiczeń pomogą przybliżyć rzeczywiste sytuacje jakie możemy napotkać każdego dnia współpracując z ludźmi. Prawidłowego zachowania w rozmowie możemy się nauczyć (a nawet powinniśmy), aby budować jak najlepsze relacje w firmie, rozwiązywać problemy oraz wspierać pracowników w ich codziennych obowiązkach.